Japon Sanatının Hikayesi Antik dönem Japonyasında, sanat, sanat eseri üretme bilinci vardı ve bu bilinçle sanat eseri ürettiler demek zordur. Fakat inançlarını ifade etmek için ürettikleri formlar bize sanat ile dinin ne kadar içiçe olduğunu göstermiştir. Shintoizm'den sonra dinden öte felsefi bir doktrin bir yaşam felsefesi olarak Budizm, Japon insanının hayatına M.S.5yy’da girmişti. Japonya...