Kelimenin tam anlamıyla 弓 (yumi) "yay" ve 道 (dou) "yol" kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuş "yay yolu" anlamına gelen Kyudo’nun kökleri 2000 yıldan fazla bir süredir yayların ve okların kullanılmasını ritüelleştiren eski Shinto geleneğinde yatmaktadır. Yay ve okun icadı Paleolitik Dönem’in sonuna (yaklaşık 20.000 yıl önce) dayanmaktadır. Başlarda...

Japon Sanatının Hikayesi Antik dönem Japonyasında, sanat, sanat eseri üretme bilinci vardı ve bu bilinçle sanat eseri ürettiler demek zordur. Fakat inançlarını ifade etmek için ürettikleri formlar bize sanat ile dinin ne kadar içiçe olduğunu göstermiştir. Shintoizm'den sonra dinden öte felsefi bir doktrin bir yaşam felsefesi olarak Budizm, Japon insanının hayatına M.S.5yy’da girmişti. Japonya...