Japon Savaş Sanatları | Kyudo – Selin Özdemir

Kelimenin tam anlamıyla 弓 (yumi) “yay” ve 道 (dou) “yol” kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuş “yay yolu” anlamına gelen Kyudo’nun kökleri 2000 yıldan fazla bir süredir yayların ve okların kullanılmasını ritüelleştiren eski Shinto geleneğinde yatmaktadır.

Yay ve okun icadı Paleolitik Dönem’in sonuna (yaklaşık 20.000 yıl önce) dayanmaktadır. Başlarda yemek için bir av aracı olarak icat edilen ok ve yay Japonya’da Jomon döneminde hızla yayılmıştır. Daha sonraları Zen Budizmi’nin etkisiyle zihin eğitimi ve beden disiplini amacıyla kullanılmaya başlanmıştır.

Shin-Zen-Bi
Kyudo’nun üç temel etiğidir. Amacı günümüzdeki ve gelecekteki Kyudo uygulayıcıları için bir rehber olmakla birlikte Kyudo’nun nesiller boyunca devam etmesini, modern dünyada da çekiciliğinin kaybedilmemesini ve unutulmamasını sağlamaktır.

Shin (Hakikat): Yay çekme eyleminin büyük amacı gerçeği aramaktır. Her atış gerçeğe yaklaşmaya adanmıştır. Eğer doğru atış yaparsanız hedefi tutturmuş, doğruyu bulmuş olacaksınızdır.

Zen (İyilik): Zen, Kyudo’nun etik yönünün tezahürüdür. Kyudo’nun etiği, insanın her zaman sakin kalmasını ve uyumunu kaybetmemesini gerektirir. Kyudo’nun en önemli fikri, her zaman sakinliği korurken diğerleriyle ilişki kurmak, bağ kurmak ve barış içinde olmaktır. Bu fikir Kyudo’nun temelidir.

Bi (Güzellik): Kyudo’da güzellik Shin ve Zen’dedir. Sharei (tören atışı) bu kavramı ifade etmenin bir yoludur. Japon yumi, şekli bakımından son derece güzeldir ancak güzellik duygusunu asıl ortaya çıkaran şey şeref, Shintai Shusen (tüm hareketlerde uyum) ve sakin bir zihinsel durum tarafından oluşturulan ritmik harekettir.

“Oku atmak için yayı her çektiğinizde doğruyu aramaya başlamışsınızdır.” (Anonim)

Kyudo Ekipmanları

Yumi (Japon Yayı)
Okçunun boyunu aşar, olağanüstü derecede uzundur (uzunluğu 2.12cm ile 2.27cm arasında değişmektedir). Yumi, geleneksel olarak bambu, ahşap ve deriden yüzyıllardır değişmemiş olan teknikler kullanılarak yapılır.

Ya (Ok)
Tüyleri geleneksel olarak kartal veya şahin tüyleriyle yapılır. Gövdesinde alüminyum veya karbon fiberler kullanılmaktadır.

Yugake (Eldiven)

Üç türü vardır: Mitsu-Gake (üç parmak eldiven), Yotsu-Gake (dört parmak eldiven) ve Moro-Gake (beş parmak eldiven). Tipik olarak geyik derisinden yapılırlar. Üç parmaklı eldiven genel olarak 20 kilogram çekme ağırlığının altında bir yay ile kullanılırken, dört parmaklı topuz eldiven 20 kilogram çekme ağırlığının üzerinde bir yay ile kullanılır.

Hakama/Gi
Japon tarzı, hareket etmesi rahat türden bir kıyafet.

Son olarak eski Kyudocu Awa Kenzo’nun sözüyle bitirelim:

“Yay çekmek bir sanat değildir. Ancak hedefe ulaşan her ok benim kalbimin içinden Buda’ya ulaşır.”

                        Awa Kenzo

 

No Comments

Post A Comment